Xerrada tècnica: Assegurament de la Qualitat del Software, dels fonaments fins als reptes de futur

Inscripció:

El camp "El vostre nom" és obligatori
Posa una adreça de correu vàlida
El camp "Nombre de reserves" és obligatori
El camp "Comentaris" és obligatori
Aquest camp és obligatori

Demostra que ets humà resolent la següent validació:

Has de resoldre el captcha correctament

Conforme amb allò previst en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta el tractament de dades personals, li informem que el responsable del tractament és l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), amb domicili a VIC (08500), al Carrer de la Llotja s/n. Recinte firal El Sucre, amb CIF número G65017204 i a./e.: info@ticosona.cat.
Les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de mantenir informats als interessats dels serveis que s’ofereixen en base a l’article 6.1 a) del RGPD. Les dades proporcionades es conservaran en un termini màxim de cinc anys des de la última gestió realitzada, sempre que no s’hagi sol·licitant abans la seva supressió. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament, en quin cas només es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació.
També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan consideri que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.