Què vol dir TIC?

En els darrers anys, s’ha generalitzat la utilització de l’acrònim TIC (corresponent a Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per definir el conjunt de tecnologies que permeten l’adquisició, emmagatzematge, tractament, comunicació i presentació de la informació. 

 

Actualment, però, el significat del terme TIC ja no és exclusivament tecnològic, sinó que porta associat alhora tot allò que la tecnologia representa per a les societats que la utilitzen. L’accés a la informació i la seva comunicació són elements cada cop més importants, fins al punt que, avui dia, es mesura com n’està de desenvolupada una societat a partir del grau de penetració d’aquestes tecnologies.  Es fa, per tant, necessària la formació de persones qualificades en l’àmbit de les TIC que siguin capaces de contribuir decisivament al progrés de l’entorn econòmic i social.

 

Dintre de l’ampli ventall que suposa la tecnologia considerada genèricament, podem definir les TIC com:

 

” La combinació de dos móns (al seu torn també molt amplis): el de les Tecnologies de la Comunicació i l’Electrònica(TC) i el de les Tecnologies de la Informació (TI).”