Objectius

  1. La promoció, el foment i la sensibilització de la societat i el públic en general en tot el que fa referència a l’ús de productes i serveis de les TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ.

  2. El desenvolupament del sector a la comarca d’Osona i la promoció d’un prestigi de marca i qualitat distintiu de les empreses i proveïdors de TIC pertanyents a l’Associació.

  3. El foment de la cooperació entre els membres de l’Associació amb la finalitat d’assolir els objectius proposats.

  4. La col·laboració en la gestió, defensa i coordinació dels interessos dels seus membres.