Suport i Col.laboració

TICOsona agraeix el suport d’institucions i d’entitats col.laboradores.