Associats

9 habitat Intel·ligent

Inducontrol

Premsa d'Osona

Ticjuris Advocats

Basis Informàtica

Informàtica Feu

Quopiam Informàtica

Tuatara Aplicacions Tic

Business Tic Consultoria

IN PRIMIS Consultoria

Sobrevia.net

Vilar Riba

Digit-Eix

Isern

SoftVic

Universitat de Vic