Webdocs

 

Des de fa uns anys, amb el constant creixement d’Internet i el desenvolupament de les noves tecnologies, així com el sorgiment de noves eines i llenguatges web, el món audiovisual ha fet un salt, una evolució, un pas endavant cap a nous formats. Cada cop és més freqüent l’ús de plataformes com Youtube o Vimeo per compartir i promocionar vídeos, però s’ha arribat més enllà, amb el naixement d’un nou tipus de format, el Webdoc, que és un híbrid entre el format audiovisual convencional (documental lineal) i la varietat d’eines que ofereix la xarxa per generar continguts multimèdia.

El documental lineal, requereix d’una participació cognitiva dels espectadors, en canvi, el documental interactiu incorpora, a banda d’aquest element, una participació física de l’usuari (fer click, moure’s tocar, accionar…).

Mentre el documental lineal està encapsulat com a un vídeo o una pel·lícula, el documental interactiu pot utilitzar qualsevol element multimèdia existent, fer ús de metàfores visuals, permetre a l’usuari triar un camí concret mitjançant l’ús de botons i crear la seva pròpia història o experimentar amb altres formats diferents del vídeo, com pot ser àudio, jocs interactius i històries no lineals, que són possibles gràcies a l’ús del potencial que donen llenguatges com l’Html5, el javascript i el CSS3.

Per tant, els Webdocumentals, pretenen documentar, representar i al mateix temps interactuar amb la realitat. D’aquesta manera, complementen, expandeixen i amplifiquen l’experiència documental amb l’ús d’eines i complements web convertint a l’usuari en protagonista del mateix.

 

Exemples del gènere WebDoc

http://interactive.nfb.ca/#/pinepoint

http://prisonvalley.arte.tv/?lang=en

http://comeindoc.com/

Eines web disponibles

A nivell tècnic, per tal de realitzar aquest tipus d’obres han sorgit eines com la que proposa Mozilla, anomenada “Popcorn Maker“, que és un editor visual que permet muntar vídeos interactius, en els quals, mentre es va reproduïnt el vídeo, l’usuari pot interactuar en múltiples pantalles i materials audiovisuals que complementen la peça. D’aquesta manera, si al vídeo es parla sobre un determinat personatge, en aquell mateix moment, pot sortir sobreimprés un enllaç amb la Wikipedia que en mostri la seva biografia. De la mateixa manera, el vídeo es pot complementar amb imatges, amb Google Maps o altres vídeos paral·lels.

Un exemple del que es pot fer amb aquesta eina és aquest projecte anomenat “Europeana”

http://remix.europeana.eu/

A continuació posem l’enllaç a l’editor visual:

https://popcorn.webmaker.org/es

 

Una altra eina que es basa amb javascript és Mediaelement.js.