Quinzenal – TICOsona – 6.

 

“Las contraseñas son como la ropa interor. No puedes dejar que nadie la vea, debes cambiarla regularmente y no debes compartirla con extraños”

Chris Pirillo

 

Frases dels “indignats”

“Error 404: Democracia not found”

“Error de sistema. Reinicie, por favor”

“Ni cara A, ni cara B, queremos cambiar de disco”

Capturar informació audiovisual amb el mòbil i compartir-la en directe amb els altres usuaris i sistemes de la mateixa empresa via Cloud Computing d’una manera molt simple és possible gràcies a Oonair.

Los internautas podrán tener acceso a un sistema de informes en el que se comunica el número de peticiones gubernamentales de datos de usuarios.

http://www.google.com/transparencyreport/

 

Nueve consejos para ahorrar con el pincho USB. Este tipo de dispositivos sirven para acceder a Internet, aunque con límites de tráfico y un control del consumo de datos

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2011/06/15/201079.php

 

Peter Shankman: “Les empreses no han de tenir por de les xarxes socials”

http://www.bdigital.org/ca/informacion/Pagines/DetallesNotaPrensa.aspx?xid=116

 

Microsoft pone en la ‘nube’ su muy rentable software Office renovado, para competir con Google

http://www.iblnews.com/story/62959

 

“Patim de tecnoestrès i molts tenen tecnofòbia” (I)

http://www.3cat24.cat/noticia/1258146/societat/J-M-Martinez-Selva-Patim-de-tecnoestres-i-molts-tenen-tecnofobia-%28I%29

 

Què m’aporta el programari lliure?

http://jornades.tic.cat/fileadmin/html_generics/notesCTTI/n3/index.html

 

Facebook contrata a uno de los ‘hackers’ más conocido en la industria

http://www.publico.es/ciencias/384096/facebook-contrata-a-uno-de-los-hackers-mas-conocido-en-la-industria

 

què és i per què serveix una INTRANET

http://ca.wikipedia.org/wiki/Intranet

 

La banda ancha en España ya es la más cara de la OCDE.  Ni recupera ni hace los deberes. Es más, retrocede. La OCDE ha vuelto a publicar su informe sobre la situación de la banda ancha en los países desarrollados y hay una novedad: España se ha convertido en la nación más cara.

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/banda-ancha-espana-cara-ocde/20110627cdscdsemp_7/

 

 

Mnemosyne: les TIC lluitant contra l’alzheimer

http://xarxanet.org/informatic/noticies/mnemosyne-les-tic-lluitant-contra-lalzheimer

 

Conectarse a Internet desde pinchos USB.  La conexión móvil a Internet tiene sus ventajas, pero también limitaciones

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2011/06/27/201335.php

 

 

La majoria d’usuaris tenen un concepte erroni de les amenaces actuals per al seu ordinador

http://www.3cat24.cat/noticia/1262666/ciencia/La-majoria-dusuaris-tenen-un-concepte-erroni-de-les-amenaces-actuals-per-al-seu-ordinador

 

Google prevé que los conflictos con distintos gobiernos sobre la censura en la red pueden empeorar

http://www.iblnews.com/story/62958

 

Una funda para tablets con cargador solar arrasa en la Red

http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/8919/una_funda_para_tablets_con_cargador_solar_arrasa_red.html

 

Derechos de autoría vs derechos de explotación

http://ciberderechos.barrapunto.com/ciberderechos/11/06/28/0254215.shtml

 

Barcelona Digital coorganitza una jornada sobre oportunitats de finançament de projectes d’R+D+i per empreses catalanes

http://www.bdigital.org/ca/Pagines/DetallesDestacado.aspx?xid=82

 

21 de setembre de 2011: Jornada Connect-EU

http://agenda.acc10.cat/agenda/default.php?id=6361

 

he, he, …

Quin és l’aliment preferit dels informàtics? les patates “chips”

 

 

TICOsona

info@ticosona.cat

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades de caràcter personal estan incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, que te per finalitat la gestió de les finalitats de l’Associació.

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ D’OSONA (TICOSONA), amb domicili a C/ de la Fusina, nº17, de Vic (08500), amb CIF número G65017204, a./e.: info@ticosona.cat

Podeu donar-vos de baixa d’aquest quinzenal, o enviant un correu electrònic a info@ticosona.cat amb l’assumpte BAIXA i el teu correu electrònic. Aquest quinzenal és propietat de TICOsona

.


powered by phplist v 2.10.13, © tincan ltd