El Vit organitza un taller ràpid d’Open Data i Big Data. L’activitat és gratuïta prèvia inscripció:

Des de l’any 2000 el nombre d’usuaris d’internet al món s’ha incrementat en més d’un 560%, passant dels 360 milions a l’any 2000 a més de 2400 milions l’any 2012*. Aquest increment va acompanyat d’un gran augment del nombre de dades que cada usuari consumeix i genera a la xarxa. Gràcies a l’expansió dels “smatphones” només l’any 2012 l’internet mòbil va generar un tràfic 12 vegades superior al de tots els accessos a la xarxa de l’any 2000.**

Per tant, avui en dia produïm més informació que en cap altre moment de l’historia, però som conscients del volum i tipus de dades que generem amb totes aquelles accions que portem a terme a la xarxa? què se’n fa i que se’n podria fer d’aquest enorme volum de dades? Com l’utilitzen i com les podrien utilitzar empreses i administracions?

Què signifiquen els termes Open Data i Big Data? Quines oportunitats representa l’increment del volum de dades disponibles i la baixada en els costos del seu emmagatzemament? Com se’n poden beneficiar els ciutadans? Què pot fer una empresa per a treure profit de l’anàlisi de informació que acumula a les seves bases de dades?
La millora de l’espai púbic, les Smart Cities, la transparència en la governança, el disseny de productes més adaptats a usos i necessitats més reals, l’obertura de nous mercats, etc.

En aquest taller ràpid descobrirem de la mà de Miquel Camprodon la gran quantitat de dades que s’han recopilat i que es recullen cada segon i que es comencen a alliberar a empreses i ciutadans. En Miquel és analista de dades d’organitzacions, empreses i processos de negoci a Kernel Analytics. Col·labora en projectes d’optimització de campanyes de màrqueting, prevenció de fuga, segmentació de clients, previsió de demanda, etc.

Data: 20 de juny 2013
Horari: De 9.15 a 10.45h
Lloc: Auditori del VIT
Acte Gratuït
Inscripcions aquí

* http://www.internetworldstats.com/
** Estudi de Cisco sobre el tràfic mundial generat per l’internet mòbil