• Promoció conjunta de les empreses associades
  • Interactuar amb altres associacions del sector
  • S’ofereixen avantages i oportunitats de negoci
  • Participar en la decisió de millores que permetin fer-nos més competitius
  • Administració local
  • Visibilitat en els events de TICOSONA
  • Desenvolupament d’activitats sectorials
  • Participació en activitats de promoció
  • Formem part de Sinergia