Emmagatzematge en Cloud

Les tecnologies d’emmagatzematge / storage disponibles al mercat (SAS, SATA, SSD) ofereixen diferències substancials tant de cost com de rendiment. Conèixer les seves característiques i la seva adequació a l’aplicació que han de suportar és bàsic per poder triar la més convenient.

Emmagatzematge en Cloud

Les tecnologies d’emmagatzematge / storage disponibles al mercat (SAS, SATA, SSD) ofereixen diferències substancials tant de cost com de rendiment. Conèixer les seves característiques i la seva adequació a l’aplicació que han de suportar és bàsic per poder triar la més convenient.

3 motius per no tenir un núvol privat si tens una pime

La necessitat o no dels núvols privats a les empreses és un tema recurrent que apareix periòdicament als fòrums, blogs i comunitats com la nostra. En aquest article comentarem 3 motius pels quals creiem que no és necessari tenir un núvol privat si tens una pime.

3 motius per no tenir un núvol privat si tens una pime

La necessitat o no dels núvols privats a les empreses és un tema recurrent que apareix periòdicament als fòrums, blogs i comunitats com la nostra. En aquest article comentarem 3 motius pels quals creiem que no és necessari tenir un núvol privat si tens una pime.