L’estratègia d’innovació dels països de l’OCDE

Conèixer l’estratègia que estan seguint els països de l’OCDE a l’hora d’executar les polítiques d’innovació proporciona un conjunt de principis que cal saber perquè la nostra empresa innovi de la manera que el mercat espera. Una innovació oportuna i ben orientada augmenta la productivitat, el creixement econòmic i contribueix a resoldre els problemes socials.