Els reptes de la Realitat Virtual

Els reptes de la Realitat Virtual

El concepte de realitat virtual (VR) no és nou. Des de la dècada dels 80 que s’ha estat investigant  i desenvolupant en aquest camp tot i que ha sigut en aquests últims anys quan l’avenç tecnològic ha sigut més accentuat. La RV es podria definir com una experiència visual provinent d’un món desenvolupat a través de l’ordinador […]

Fes Visible la teva Marca Personal a Internet

Fes Visible la teva Marca Personal a Internet

En tota professió, la formació continuada és clau, però ho és especialment en l’àmbit tecnològic. És ben sabut que en el món empresarial, la presència a Internet i a les xarxes socials és essencial per establir una bona comunicació amb l’usuari final o per establir relacions professionals entre membres de perfils ben diferents. La creació […]

Recursos de Programari Lliure i Open Source

Recursos de Programari Lliure i Open Source

Més enllà dels programes més coneguts i que requereixen de llicència i costos econòmics per a la seva utilització, hi ha tot un món de programes de Programari Lliure i Open Source o de Codi Obert. Amb llicències com la GNU, GPL ( General Public License), es posa a l’abast de l’usuari tota una sèrie de […]

Chromecast: Smart TV per a tothom

Chromecast: Smart TV per a tothom

“Smart” Aquests últims anys, en el nostre vocabulari, s’ha anat introduint un nou terme aplicat a les noves tecnologies, “Smart”. Aquest s’utilitza per anomenar tot tipus de nous dispositius, sobretot els mòbils, que en l’actualitat ja es coneixen com a Smartphones. Aquests dispositius, que fins fa relativament pocs anys servien per enviar i rebre trucades (i SMS), han […]