Infocentre

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local, a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.

D’una banda us donem la possibilitat de cobrir totes les etapes del procés formatiu: des del disseny de l’acció formativa fins a la impartició dels cursos, el seguiment i l’avaluació. Tot això a mida de les necessitats de l’empresa.
I d’altra banda, gràcies al Servei d’Elaboració d’Estudis de desenvolupament econòmic i local, marcar la direcció estratègica i tàctica cap a on anar.

Pàgina web Infocentre